Våra roller

Våra roll-specifika kompetensramverk fokuserar på de soft skills som är avgörande för rollen.

Våra lösningar

Soft skills testning, rekrytering och utveckling. Fokusera på det väsentliga när du rekryterar och utvecklar från kandidatfiltrering till onboarding. Gör själv via vår plattform eller låt oss hjälpa er med en bit eller allt.

Karriär

Hitta din Joy at Work med hjälp av soft skills och våra gratis karriärverktyg. 

Insights

3 min read

ANSTÄLL PERSONLIGHETER, UTFORMA FÄRDIGHETER

22 oktober 2020

Vill ni vara ett bolag som lyckas attrahera duktiga medarbetare, som både levererar framgångsrika resultat och stannar kvar hos er på lång sikt? Då ska ni leta efter rätt personligheter, framför rätt utbildning eller tidigare arbetsroller. Du kan alltid utbilda en person inom specifika färdigheter men att lära ut personlighetsdrag som behövs för att passa in i er verksamhet är svårare. Så istället för att fokusera på vad personen har gjort tidigare, se till vad personen har potential att uppnå framöver.

Vad innebär det att anställa personlighetER?

Att fatta ett rekryteringsbeslut baserat på kandidatens personlighet innebär att personens värderingar, attityd och motivationsfaktorer får avgöra om hen är rätt person för rollen. Snarare än att fokusera på vad personen har gjort tidigare, ålder, utbildning eller andra faktorer som inte rör personligheten alls. Detta möjliggör för rekryteraren att få en bild av hur väl kandidaten kommer passa in på arbetsplatsen. Stämmer personens värderingar överens med företagets? För att mäta en individs personliga egenskaper behövs psykometriska hjälpmedel, som ett personlighets- och eller färdighetstest. På Studentwork använder vi specifikt utformade soft skills-tester* som ger oss en helhetsbild av kandidatens lämplighet för den specifika rollen.

fördelar med att rekrytera på kandidatenS personlighet:

Det finns ett antal fördelar för de organisationer som väljer att anställa efter kandidatens personlighet. Som inte uppnås genom att enbart fokusera på konkreta kompetenser (hard skills), specifik utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet.

 • Hitta rätt match:

  Om ni redan tidigt i urvalsprocessen kan identifiera vilka kandidater som kommer passa på er arbetsplats kan ni undvika onödiga rekryteringskostnader och effektivisera förloppet. Samtidigt ökar sannolikheten att ni i slutändan anställer den person med rätt förutsättningar att lyckas i rollen, som även delar era företagsvärderingar och trivs i er kultur.

 • Behåll era anställda längre:
  Medarbetare som relaterar till företagets vision och syfte samt känner att de passar väl i den rådande kulturen, tenderar att trivas bättre med sitt jobb och sina arbetsuppgifter. Därför, genom att rekrytera människor vars personlighet ligger i linje med era företagsvärderingar ökar ni chanserna för att behålla dem på lång sikt.

 • Stärk engagemanget och öka motivationen:
  Av samma anledning som den nyanställda kommer stanna kvar hos er på lång sikt, kommer denna även känna sig mer motiverad och engagerad i sitt arbete. Att anställa en ny person baserat på dennes personlighet innebär i förlängningen att hen kommer vilja bidra med eget driv och engagemang för att hjälpa verksamheten att växa.

 • Upptäck medarbetarens soft skills:
  I vår personlighet finner vi våra soft skills, alltså våra personliga egenskaper som påverkar hur vi beter hos, agerar och bemöter andra människor. När du fokuserar på kandidatens personlighet kommer du upptäcka vilka starka, och mindre starka soft skills, personen har. Därefter kan du utgå från vilka soft skills som krävs för att prestera väl i rollen och utifrån det fatta ett bättre, med grundat rekryteringsbeslut.

Vad är ett soft skills-test?

Ett soft skills-test är ett psykometriskt test som undersöker individers främsta personliga styrkor och egenskaper. Testerna bygger på vetenskap om vilka egenskaper som korrelerar med framgång i specifika arbetsroller. Med anledning av att arbetsroller kräver olika egenskaper är testerna noga utformade efter just den tjänst ni, eller kandidaten, söker. Testerna ska fungera som ett verktyg för att ta reda på kognitiva förmågor och huruvida personligheten matchar de förmågor som krävs för rollen. Alla individer ska behandlas jämlikt och jämförelsen mellan kandidater ska gå rätt till, oberoende av vem som söker och vem som rekryterar. Forskningen bakom våra tester har förlöpt i över 20 år och baseras på insamlad data från intervjuer och observationer av en mängd arbetsgivare och arbetsplatser från olika branscher. Här kan du läsa mer om Psycruit som utvecklar våra tester. 

Gör vårt soft skills-test här

 

Topics: För företag
Admin

Written by Admin