Palvelut

Keskity asioihin, joilla on merkitystä kun rekrytoit ja kehität henkilöstöä. Rekrytoi alustamme kautta itse tai anna meidän hoitaa koko rekrytointi.

Ura

Löydä työnilo ja menestys avointen työpaikkojemme sekä urapalveluidemme avulla.

Kykytestit

Kuinka menestyä kykytestissä

 

Vinkit ja neuvot testin tekijälle

 

Mikä on kykytesti?

Kykytestit, kuten verbaaliset ja numeeriset testit ovat standardoitu ja objektiivinen tapa arvioida kandidaattien suoriutumista erilaisissa työperusteisissa tehtävissä ja skenaarioissa. 

Kykytestejä käytetään rekrytoinnissa, sillä ne antavat työnantajalle hyvän kuvan työnhakijoiden kyvyistä ja potentiaalista menestyä haettavassa työtehtävässä, tuoden konkretiaa koulutustaustan ja työhistorian rinnalle. 

Kykytestien tuloksia hyödynnetään yleensä muiden soveltuvuustestien, kuten persoonallisuusarviointien rinnalla, mikäli ne ovat myös osa rekrytointiprosessia.

Testit antavat rekrytoivalle taholle hyvän kuvan siitä, miten henkilö lähestyy ongelmanratkaisua ja prosessoi tietoa rajatussa ajassa. Kykytestien tulokset yhdistettynä muista lähteistä saatuihin tietoihin, antaa työnantajalle kokonaisvaltaisemman kuvan työnhakijasta ja tämän edellytyksistä menestyä haettavassa työtehtävässä. 

 

 


 

Vinkit & Neuvot

Kykytestin tekeminen voi etukäteen tuntua hieman pelottavalta, mutta näin ei tarvitse olla. Näillä vinkeillä varmistat, että teet aina parhaasi testitilanteessa:

 • Kykytestit ovat yleensä ajastettuja ja niiden täyttämiseen menee noin 10-20 minuuttia. Muista siis tehokas ajankäyttö.

 • Tiedosta, milloin on syytä siirtyä seuraavaan kysymykseen, jos sinulla on vaikeuksia jonkin kysymyksen kanssa.

 • Kykytesteissä on yleensä vain yksi oikea vastaus.

 • Kykytestin tarkoitus on mitata henkilön kykyjä tietyllä rajatulla alueella.

 • Lue kysymykset kahteen kertaan, ettei mitään tärkeää jää huomaamatta.

 • Kysymykset saattavat muuttua vaikeammiksi testin edetessä.

 • Voit tehdään muutamia harjoitustestejä etukäteen, tutustuaksesi kykytestien formaattiin. Näin tiedät mitä odottaa testeiltä.

   

   

  Kokeile testiä

 

Clevry_Brand_Illustration_3_N2_4


UKK

 

Mitä kykytesti mittaa?

Kykytestit mittaavat henkilön kykyä tietyllä rajatulla alueella, mikä antaa työnantajalle selkeämmän kuvan työnhakijan edellytyksistä menestyä haettavassa tehtävässä. Alueita, joita kykytestillä voidaan mitata ovat mm. verbaalinen ja numeerinen kyvykkyys, looginen ja abstrakti hahmotuskyky sekä tarkkaavaisuus.

Numeerinen kykytesti mittaa henkilön kykyä ymmärtää ja tulkita numeerista dataa, kuten prosentteja, keskiarvoja ja suhdelukija. Verbaalinen kykytesti taas mittaa henkilön kykyä tulkita tietoa kirjoitetussa muodossa.

Abstraktit kykytestit mittaavat henkilön yleistä älykkyyttä ja kykyä työskennellä uusien käsitteiden ja ideoiden kanssa. Abstraktit kykytestit ovat monivalintatehtäviä, joissa henkilölle esitetään erilaisia muotoja ja kuvioita, ja hänen on vastattava, mikä kuvio tulee seuraavaksi.

 

Miten valmistaudun kykytestiin?

Suorituskykysi kognitiivisia kykyjä mittaavissa testeissä paranee harjoittamalla niissä mitattavia kykyjä. Numeerista kykyä on mahdollista kehittää ratkomalla matemaattisia ongelmia, tekemällä laskelmia ja analysoimalla numeerista dataa. Voit tehdä myös harjoitustestejä.

 

Kuinka paljon aikaa minulla on testin tekemiseen?

Kykytestin aikarajat vaihtelevat riippuen siitä, minkä tyyppinen testi on kyseessä, kuinka paljon siinä on kysymyksiä ja minkä tasoinen testi on kyseessä.

Kykytestin ohjeissa kerrotaan selkeästi, kuinka paljon kysymyksiä kyseisessä testissä on ja mikä on testin aikaraja. Kun klikkaat "aloita testi" painiketta, aikaraja lähtee kulkemaan alaspäin.

 

Mitä jos internet- yhteyteni katkeaa arvioinnin aikana?

On ensiarvoisen tärkeää pyrkiä varmistamaan, että täytät arvioinnin paikassa, jossa on hyvä yhteys. Teknologia voi kuitenkin aina pettää ja mikäli näin käy, ole yhteydessä tahoon, joka on pyytänyt sinua täyttämään arvioinnin, jotta voit tehdä sen uudestaan alusta.

 

Voinko nähdä kykytestin tulokset?

Tämä käytäntö vaihtelee eri organisaatioissa, mutta useinkaan näitä tuloksia ei jaeta työnhakijoille.

Voit aina kysyä lisätietoa rekrytoivalta taholta, mikäli olet kiinnostunut testisi tuloksista.