Palvelut

Keskity asioihin, joilla on merkitystä kun rekrytoit ja kehität henkilöstöä. Rekrytoi alustamme kautta itse tai anna meidän hoitaa koko rekrytointi.

Ura

Löydä työnilo ja menestys avointen työpaikkojemme sekä urapalveluidemme avulla.

Verbaalinen päättelykyky

Kuinka pärjätä verbaalisen päättelyn testissä

Mikä on verbaalinen päättelytesti?

Verbaalinen päättelykyky tarkoittaa kykyä ymmärtää ja tulkita tietoa sanallisessa muodossa. Hyvä tekstin ymmärtäminen on työelämässä tärkeää ja korostuu erityisesti tiettyjen työtehtävien, kuten viestinnän, markkinoinnin tai juristin työtehtävissä.

Verbaalisen päättelykyvyn testit ovat psykometrisiä testejä, joita työnantajat käyttävät apuna soveltuvimpien työnhakijoiden tunnistamiseksi avoimeen työtehtävään. 

Verbaalisia testejä käytetään rekrytoinnissa päätöksenteon tukena sen sijaan, että tukeuduttaisiin vain CV:hen tai rekrytoivan henkilön näkemykseen kandidaatista ja hänen soveltuvuudesta tehtävään. Mikäli olet hakemassa työtehtävään jossa verbaalinen testi on osa rekrytointiprosessia, on hyvä olla tietoinen siitä, mitä on tulossa jotta voit olla parhaimmillasi testitilanteessa.

 


 

Verbaalisen päättelykyvyn testityypit

Verbaalisia testejä on olemassa kolmea päätyyppiä:

  1. Verbaalinen ymmärrys

  2. Verbaalinen päätely

  3. Verbaalinen kriittinen päättely

Yleisin rekrytoinnissa käytetty testi näistä on verbaalisen päättelykyvyn testi.

 

Verbaalisen ymmärryksen testi

Verbaalisen ymmärryksen testi on edellämainituista testeistä yksinkertaisin. Näissä testeissä käytetään tyypillisesti yksinkertaista informaatiota, jonka pohjalta vastaajan tulee vastata erilaisiin väittämiin "Kyllä tai Ei".

Kysymykset on suunniteltu testaamaaan luetun ymmärtämistä. Vastaajan tulee pystyä näyttämään, että hän kykenee lukemaan ja ymmärtämään samankaltaista teksti-informaatiota, jota hän todennäköisesti tulisi kohtaamaan myös haettavassa työtehtävässä.

 

Verbalisen päättelykyvyn testi

Verbaalisen päättelykyvyn testi on näistä yleisin rekrytoinnissa käytetty testi, ja tähän työnhakjat myös todennäköisimmin törmäävät työnhaussa.

Näissä testeissä esitetty tekstimuotoinen informaatio on monimutkaisempaa kuin verbaalisen ymmärryksen testeissä ja kysymykset ovat monivalintakysymyksiä pelkän "kyllä tai ei"- vaihtoehdon sijaan.

Verbaalinen päättelytesti mittaa verbaalista kyvykkyyttä korkeammalla tasolla. Luetun ymmärtämisen lisäksi vastaajan tulee pystyä tekemään erilaisia päätelmiä esitetyn tekstin pohjalta. 

 

Verbaalinen kriittisen päättelyn testi

Tämä testityyppi on vaikeusasteikolla korkeimmalla. Näissä testeissä teksti-informaatio voi olla huomattavan monimutkaista, simuloiden vaativamman tason työtehtävien vaatimuksia. 

Kysymykset on suunniteltu arvioimaan vastaajan kykyä tehdä monimutkaisempia johtopäätöksiä esitetyn informaation pohjalta.

Korkeimman tason verbaalisia päättelytestejä käytetään rekrytoinnissa tyypillisesti tehtävissä, joissa verbaalinen kyvykkyys ja ymmärrys ovat avainasemassa. Tällainen työtehtävä on esimerkiksi juristi, jonka tulee pystyä ymmärtämään ja omaksumaan, sekä tekemään päätöksiä usein monimutkaisen tiedon pohjalta.  

  

 

Vinkit testin tekoon

 

Testiin valmistautuminen

Verbaalisen päättelykyvyn testiin ei voi valmistautua samalla tavoin kuin valmistautuisit esimerkiksi koulussa tehtävään kokeeseen, sillä testit eivät vaadi minkäänlaisia pohjatietoja. On kuitenkin tiettyjä asioita joiden avulla varmistat, että olet parhaimmillasi testitilanteessa. Voit myös harjoitella testejä jo etukäteen jotta tiedät paremmin mitä odottaa!

 

Etsi tietoa testeistä

Tieto verbaalisista testeistä auttaa sinua valmistautumaan parhaalla mahdollisella tavalla ja oikaisemaan mahdolliset väärinymmärrykset. Näin voit rauhassa keskittyä itse suoritukseen.

Yritys joka on pyytänyt sinua tekemään testin osana rekrytointiprosessia, on toivon mukaan myös kertonut, minkä testitoimittajan testistä on kyse. Mikäli tiedät tämän, voit etsiä etukäteen hieman tietoa testitoimittajasta, sekä katsoa tarjoaako se mahdollisuutta harjoitustestin tekemiseen. 

 

Väärät vastaukset

Modernit verbaaliset testit eivät rokota vääristä vastauksista. Jos et siis ole varma vastauksesta, anna aina paras arvauksesi mielummin kuin jätä vastaus tyhjäksi.

 

Ennen testiä

Pyri varmistamaan että olet parhaimmillasi testitilanteessa. Nämä ovat kenties itsestäänselvyyksiä, mutta pyri nukkumaan hyvä yöunet, varaa riittävästi aikaa sekä rauhallinen paikka testin tekemiseen.

 

Lue ohjeet huolella

Lue ohjeet aina huolella ennen kuin aloitat testin tekemisen, jotta olet varmasti ymmärtänyt kaiken oikein. 

 

Huomioi aika

Pidä huolta, että tiedät minkä verran aikaa sinulla on testin tekemiseen. Näin pystyt myös arvioimaan kuinka paljon aikaa kukin kysymys vie. Useimmissa testeissä on aikaraja ja pystyt seuraamaan ajan kulumista testin edetessä.

 

Minimoi häiriötekijät

Valitse testin tekemiselle rauhallinen paikka jossa pystyt keskittymään ilman häiriötekijöitä.

 

Älä jää jumiin

Mikäli sinulla on vaikeuksia vastata tiettyyn kysymykseen, siirry eteenpäin jotta et käytä liikaa aikaa yhden kysymyksen parissa. Useat testit tarjoavat mahdollisuuden palata takaisin aiempiin kysymyksiin. Mikäli testissä ei ole mahdollista palata taaksepäin, anna paras vastauksesi ja siirry seuraavaan.

 

Vältä umpimähkäisiä arvauksia

Jos olet epävarma jostain kysymyksestä, älä arvaan kuitenkaan täysin umpimähkään. Pyri rajaamaan vastausvaihtoehdot parhaasi mukaan, jotta parannat mahdollisuuksia osua oikeaan. On aina hyvä antaa paras arvaus sen sijaan, että jättäisi vastauksen tyhjäksi.

 

Tarkista vastauksesi

Mikäli saat vastattua kaikkiin kysymyksiin ennen aikarajan täyttymistä, palaa takaisin ja tarkista vastauksesi vielä kerran. Keskity erityisesti kysymyksiin jotka tuntuivat vaikeimmilta.

 

Harjoittelumateriaalit

Monet testitoimittajat tarjoavat harjoittelumateriaalia testien tekemiseen. Voit myös harjoitella Clevryn verbaalista päättelytestiä alla.

 Harjoittele verbaalista päättelytestiä

 

Harjoittele verbaalista testiä