Palvelut

Keskity asioihin, joilla on merkitystä kun rekrytoit ja kehität henkilöstöä. Rekrytoi alustamme kautta itse tai anna meidän hoitaa koko rekrytointi.

Ura

Löydä työnilo ja menestys avointen työpaikkojemme sekä urapalveluidemme avulla.
laptop-glow

Psykometriikka

 

 

Mitä on psykometriikka?

Psykometriikka on psykologiaan kuuluva tieteenala jossa kohteena ovat ihmisen psykologiset ominaisuudet kuten persoonallisuus, luonteenpiirteet, asenteet ja kognitiiviset kyvyt. Näitä yksilöllisiä ominaisuuksia mitataan matematiikkaa ja tilastotiedettä soveltavilla, vakioiduilla psykometrisilla testeillä. 

 

Mikä on psykometrinen testi?

Psykometriset testit tarjoavat objektiivisen tavan mitata erilaisia ominaisuuksia kuten numeerinen ja verbaalinen kyvykkyys, abstrakti hahmotuskyky sekä persoonallisuuden piirteet. 

Jotta testi voidaan luokitella psykometriseksi, sen on oltava vakioitu ja tieteellisesti pätevä. Testin on oltava johdonmukainen niin sisällön, suoritustavan kuin pisteytyksen puolesta. Näin varmistetaan, että testi mittaa tarkasti ja objektiivisesti sitä mitä sen on tarkoituskin mitata. 

Mikä on psykometrinen testi?
Psychometrics - What are psychometrics?
 

Psykometriikka rekrytoinnissa

Psykometriikkaa, tai psykometrisiä testejä käytetään rekrytoinnissa sekä henkilöstön kehittämisen tukena. Testit auttavat työnantajia tunnistamaan soveltuvimmat hakijat avoimeen työtehtävään sen perusteella, missä määrin heidän persoonallisuus ja kognitiivinen kyvykkyys sopivat yhteen työtehtävän vaatimusten kanssa. 

Psykometriikkaa voidaan hyödyntää rekrytontiprosessin eri vaiheissa:

  • Varhaisessa vaiheessa hakijamassojen karsinnassa. Testit ovat tehokas tapa seuloa alkuvaiheessa hakijat pois, jotka ovat todennäköisimmin epäsopivia rooliin. 

  • Myöhemmässä vaiheessa, haastattelun tukena. Testitulokset auttavat herättämään mielenkiintoisia keskusteluita henkilön persoonallisuusprofiilin ympärillä.

  • Onboardingin tukena, kun henkilö on aloittanut työssään.


Psychometrics explained
 

Clevry testit

 

Miksi käyttää psykometrisia testejä?

Tänä päivänä yhä useammat organisaatiot hyödyntävät psykometriikkaa henkilövalintojen ja henkilöstön kehittämisen tukena.

Psykometriset testit tarjoavat lukuisia hyötyjä:KUSTANNUSTEHOKKUUS

Psykometriset testit auttavat tunnstamaan oikeat osaajat ja vähentävät kalliita virherekrytointeja.

HENKILÖSTÖN PYSYVYYS

Tee parempia henkilövalintoja ja pidä kiinni henkilöstöstäsi.

OBJEKTIIVISUUS

Psykometriset testit nostavat rekrytoinnin objektiivisuutta ja varmistavat tasapuolisen valintaprosessin kaikille.

ENNUSTA TYÖMENSTYSTÄ

Psykomeriset testit ennustavat työssä menstystä korkeimmalla tasolla, jättäen jälkeensä muut valintametodit kuten CV ja koulutustausta.

Ota yhteyttä

Haluatko kuulla tarkemmin miten Clevryn testit voivat auttaa sinua rekrytoimaan paremmin? Ota yhteyttä, autamme sinua mielellämme.