Palvelut

Keskity asioihin, joilla on merkitystä kun rekrytoit ja kehität henkilöstöä. Rekrytoi alustamme kautta itse tai anna meidän hoitaa koko rekrytointi.

Ura

Löydä työnilo ja menestys avointen työpaikkojemme sekä urapalveluidemme avulla.
laptop-glow

Pankki- ja finanssialan arvioinnit

 

 

Arvioinnit pankki- ja finanssialalle

Pankki- ja finanssialalla psykometrisia arviointeja käytetään säännöllisesti rekrytoinnin tukena monenlaisissa rooleissa aina asiakasrajapinnan tehtävistä ylempään johtoon. Arvioinnit mahdollistavat perinpohjaisemman rekrytointiprosessin ja nostavat rekrytointien osumatarkkuutta huomattavasti.

Pankki- ja finanssialan haastavissa tehtävissä virherekrytoinnilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia ja tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää pystyä minimoimaan tällaiset riskit liiketoiminnan sujuvuuden varmistamiseksi.

Clevry -arviointien hyödyntäminen osana rekrytointiprosessia antaa monipuolisemman kuvan hakijoiden vahvuuksista, kehitysalueista ja motivaatiotekijöistä, sekä kulttuurisesta yhteensopivuudesta organisaatioosi, säästäen sekä linjaesimiesten, että HR-osaston aikaa ja resursseja.

Säästä rekrytointikustannuksissa

Sitouttavampi rekrytointiprosessi

Pidä kiinni huipputalenteista

Lisää selkeyttä hakijavalintoihin

YLEISIÄ HAASTEITA FINANSSIALAN REKRYTOINNEISSA

  • Korkeat rekrytointikustannukset.

  • Oikenalaisilla kyvyillä ja tuloshakuisella mentaliteetilla varustettujen hakijoiden tunnistaminen.

  • Positiivisen hakijakokemuksen tarjoaminen kaikille hakijoille

  • Objektiivisen rekrytointiprosessin varmistaminen

  • Henkilöstön vaihtuvuus

  • Sopivan kulttuuri matchin ja motivaatiotekijöiden tunnistaminen.

Clevry_Brand_Illustration_2_Transparent-1
 

ARVIOINNIT PANKKI -JA FINANNSIALALLE

Persoonallisuusarvioinnit

Mittaa hakijoiden työpersoonallisuutta, motivaatiotekijöitä ja työskentelytyyliä. Tunnista soveltuvimmat kandidaatit juuri teidän organisaatioonne.

 

Kykytestit

Kykytestit ovat tehokkain yksittäinen työsuoritusta ennustava tekijä. Kykytestit ovat standardoitu ja objektiivinen tapa arvioida kandidaattien suoriutumista erilaisissa työperusteisissa tehtävissä ja skenaarioissa. 

 

Tilannekohtaiset arvioinnit

Tarjoa kandidaateille realistinen kuva haettavasta työtehtävästä. Arvioi hakijoiden päätöksentekotyyliä ja sitä, miten he toimisivat roolissa erilaisissa päivittäisissä tilanteissa. 

 

Onboarding

Onboarding -raportti on tehokas työkalu yksilölliseen johtamiseen. Tunnistamalla henkilöiden vahvuudet ja motivaatiotekijät, autat uusia työntekijöitä saavuttamaan täyden potentiaalinsa nopeammin ja nostat tuottavuutta.

 

OTA YHTEYTTÄ