Palvelut

Keskity asioihin, joilla on merkitystä kun rekrytoit ja kehität henkilöstöä. Rekrytoi alustamme kautta itse tai anna meidän hoitaa koko rekrytointi.

Ura

Löydä työnilo ja menestys avointen työpaikkojemme sekä urapalveluidemme avulla.
laptop-glow

persoonallisuusarvioinnit rekrytoinnissa

Mittaamalla hakijoiden työpersoonallisuutta ja pehmeitä taitoja tunnistamme juuri teille sopivimmat osaajat.

 

Persoonallisuusarvioinnit parempaan rekrytointiin

 

Me uskomme, että persoonallisuus on avain parempiin henkilövalintoihin.

Hyödynnämme persoonallisuusarviointeja kaikissa rekrytointiprosesseissamme työkaluna työnhakijoiden ja työnantajien tehokkaaseen yhteensovittamiseen. 

Mittaamme persoonallisuusarvioinneilla kandidaattien työskentelytyyliä ja pehmeitä taitoja, kuten vuorovaikutustaidot, sopeutumiskyky ja kuinka he lähestyvät ongelmanratkaisua. Mittaamalla näitä ominaisuuksia tunnistamme kaikkein soveltuvimmat hakijat kuhunkin rooliin. Hakijat, joiden henkilökohtaiset vahvuudet, motivaatiotekijät ja työskentelytyyli vastaavat parhaiten työn vaatimuksia sekä yrityksen kulttuuria ja arvoja, menestyvät ja viihtyvät työssään, sekä pysyvät kauemmin tehtävässä.

Clevryn persoonallisuusarvioinnit on suunniteltu mittaamaan niitä ominaisuuksia, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä kussakin roolissa menestymisen kannalta. Arviointien avulla saadaan muodostettua monipuolisempi ja syvällisempi kuva kandidaatin työpersoonallisuudesta ja soveltuvuudesta haettavaan työtehtävään.

Tarkempi tieto hakijoiden vahvuuksista ja kehityskohteista, sekä motivaatiotekijöistä mahdollistaa parempien rekrytointipäätösten tekemisen. Näin voimme tarjota asiakkaillemme parempia ratkaisuja, jotka palvelevat heidän tarpeitaan ja näkyvät parempana tuloksena myös viivan alla.

Kaikki Clevryn arvioinnit ovat validoituja, ja täyttävät korkeat tieteelliset kriteerit, mikä varmistaa sen, että ne ovat objektiivisia ja mittaavat sitä, mitä niiden on tarkoitus mitata. Voit lukea lisää arviointien tieteellisestä taustasta täältä.

 

Persoonallisuusarviointien hyödyt rekrytointiprosessissa

 

Tunnista oikeat osaajat

Saavuta syvällisempi kuva kandidaatien persoonallisuudesta ja siitä, mikä heitä motivoi ja ajaa eteenpäin työelämässä. Ymmärtämällä paremmin kandidaattien vahvuuksia ja kehityskohteita, teet parempia rekrytointipäätöksiä.

Säästä aikaa&rahaa

Vain kaikkein potentiaalisimmat ja oikeanlaisilla pehmeillä taidoilla varustetut kandidaatit jatkavat rekrytointiprosessissa. Haastattele vain parhaat hakijat ja keskitä resurssit sinne, missä ne merkitsevät eniten.

Objektiivinen

Persoonallisuusarvioinnit on standardoitu sen varmistamiseksi, että kaikkia yksilöitä kohdellaan tasavertaisesti ja voidaan verrata tarkasti keskenään. Arvioinnit takaavat objektiivisen ja reilun rekrytointiprosessin kaikille hakijoille.

Miksi persoonallisuudella on väliä?

 

Pehmeät taidot ovat persoonallisuuden piirteitä, jotka muokkaavat sitä, miten työskentelemme ja olemme vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Nämä taidot edustavat joukkoa erilaisia kykyjä ja ominaisuuksia, jotka ovat usein välttämättömia tietyssä työtehtävässä menestymisen kannalta. 

Pehmeiden taitojen ja persoonallisuuden merkitys työelämässä on noussut viime vuosina merkittävästi. Merkityksen nousun taustalla vaikuttaa teknologinen kehitys, joka on korvannut osan manauaalisesta työstä ja ihmisten teknisten taitojen tarpeesta. Pehmeät taidot ovat myös siirrettäviä taitoja mikä tarkoittaa sitä, että niitä voidaan hyödyntää monissa eri työtehtävissä, toimialasta riippumatta.

Mittaamalla henkilön työpersoonallisuutta ja pehmeitä taitoja saadaan tarkempi kuva siitä, miten hän todennäköisesti tulisi menestymään työroolissa. Se miten henkilö toimii osana tiimiä, on vuorovaikutuksessa kollegoidensa kanssa ja hoitaa työhön liittyviä tehtäviä, on todella keskeisessä osassa haettaessa oikeaa matchia. Näitä tietoja on kuitenkin hankala arvioida pelkän CV:n, työkokemuksen tai haastattelun perusteella. 

persoonallisuusarvioinnit rekrytoinnissa

SOFT SKILLS MATCH

 

Soft skills match on tae siitä, että kandidaatilla on oikeanlaiset pehmeät taidot roolissa menestymiseen ja hänen persoonallisuutensa sopii hyvin yrityksen kulttuuriin ja arvoihin.

Varmistamme, että kandidaatin henkilökohtaiset vahvuudet ja motivaatiotekijät tukevat menestymistä yrityksessä ja uudessa työtehtävässä.

Soft skills match toimii tukena sopivimpien hakijoiden tunnistamisessa ja lyhentää valintaprosessia.

  • Tunnistetaan oikeanlaiset persoonallisuuspiirteet jotka tukevat roolissa menestymistä.

  • Tunnistetaan minkälaiset tekijät hakijoita motivoi ja innostaa.

  • Suoraviivaisempi ja tehokkaampi rekrytointiprosessi.

  • Arvioinnin tuloksista Onboarding- raportti esimiehille perehdytyksen ja yksilöllisen johtamisen tueksi.

persoonallisuusarvioinnit rekrytoinnissa

Oletko valmis soft skills rekrytointiin?

Haluatko kuulla tarkemmin persoonallisuusarvioinneista ja soft skills rekrytoinnista? Ota yhteyttä, autamme sinua mielellämme.