Palvelut

Keskity asioihin, joilla on merkitystä kun rekrytoit ja kehität henkilöstöä. Rekrytoi alustamme kautta itse tai anna meidän hoitaa koko rekrytointi.

Ura

Löydä työnilo ja menestys avointen työpaikkojemme sekä urapalveluidemme avulla.
laptop-glow

Psykometriset arvioinnit

Mitä ovat psykometriset testit ja miksi hyödyntää niitä rekrytoinnissa ja henkilöstön kehittämisessä.

 

 

Mikä on psykometrinen testi?

Psykometriset testit tarjoavat tasapuolisen ja objektiivisen tavan mitata henkilöiden erilaisia ominaisuuksia, kuten persoonallisuuden piirteet, asenteet, motivaatiotekijät, sekä kognitiivinen kyvykkyys.

Jotta testiä voidaan pitää psykometrisenä, tulee sen olla standardoitu, luotettava ja tieteellisesti validi. Se on oltava johdonmukainen niin sisällön kuin myös testien hallinnoinnin ja pisteytyksen puolesta. Tämä varmistaa, että testi on tarkka ja mittaa sitä, mitä sen on tarkoitus mitata, sekä poistaa subjektiiviset vinoumat arviointiprosessista. 

Psykometriset testit rekrytoinnissa

Rekrytoinnissa ja henkilöstön kehittämisessä psykometrisia testejä, kuten kykytestejä ja persoonallisuusarviointeja käytetään usein työnantajan apuna tunnistamaan sopivimmat kandidaatit avoimeen työtehtävään tai ylennykseen. Tämä perustuu siihen missä määrin heidän kognitiiviset kykynsä ja persoonallisuutensa sopivat yksiin niiden ominaisuuksien kanssa, joita roolissa menestyminen vaatii.

Rekrytoinnissa käytettävät testit ovat yleensä online-pohjaisia, verkossa täytettäviä testejä.

Psykometrisia testejä voidaan käyttää rekrytointiprosessin eri vaiheissa:

  • Valintaprosessin varhaisessa vaiheessa karsimaan henkilöitä jotka ovat todennäköisimmin epäsopivia rooliin.

  • Ennen haastattelua työkaluna kiinnostavien keskustelujen herättämiseksi perustuen kandidaatin persoonallisuusprofiiliin.

  • Myöhäisessä vaiheessa, osana toista haastattelukierrosta tai mahdollisesti osana arviointipäivää. Saatat haluta tässä kohtaa uudelleen arvioida kandidaatteja varmistuaksesi aiempien testien tuloksista.

Psychometric tests in recruitment
 

Psykometristen testien hyödyt

Psykometristen testien hyödyntäminen tuo tieteellistä tukea rekrytointiprosessiin ja nostaa rekrytointien onnistumisprosenttia. Testien tulosten pohjalta teet parempia henkilövalintoja, vähennät virherekrytointeja, sekä säästät rekrytointeihin käytettäviä resursseja.

Rekrytoinnin lisäksi, psykometrisia testejä voidaan hyödyntää henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa, sekä uravalmennuksen tukena.

Kustannustehokkuus

Psykometriset testit tehostavat rekrytointiprosessia ja auttavat alentamaan rekrytointikustannuksia.

Pienempi vaihtuvuus

Pidä kiinni huipputalenteista ja pienennä henkilöstön vaihtuvuutta.

Lisää objektiivisuutta

Psykometriset testit takaavat tasapuolisen, tarkan ja objektiivisen rekrytointiprosessin.

Parempia päätöksiä henkilövalinnoissa

Saavuta syvällinen ymmärrys kandidaattien vahvuuksista, työskentelytyylistä ja yleisestä soveltuvuudesta työtehtävään.

Ennusta työssä menestymistä

Psykometriset testit ovat vahvin yksittäinen työsuoritusta ennustava tekijä, päihittäen muut valintametodit, kuten haastattelu, suositukset tai bio-data.

Vahvista työnantajabrändiä

Yrityksesi ilmeellä brändätyt testit auttavat rakentamaan positiivista työnantajamielikuvaa

Tasa-arvoinen prosessi

Psykometriset testit ovat standardisoituja sen varmistamiseksi, että kaikkia yksilöitä kohdellaan tasapuolisesti, ulkoisista seikoista riippumatta.

Paranna hakijakokemusta

Työnhakijat suhtautuvat myönteisesti rekrytointiprosessiin, joka on luotettava ja objektiivinen.

Voimmeko auttaa sinua?

Ota yhteyttä, niin kartoitetaan tarpeesi.