Studentwork - Nuoret osaajat työelämässä

Lataa raportti

Nuoret osaajat työelämässä 2021

 

Kopia av Namnlös design (3)

 

Nuoret osaajat työelämässä - Soft skills

"Nuoret osaajat työelämässä" on Studentworkin vuosittainen Suomessa ja Ruotsissa suoritettava tutkimus. Tämän vuoden tutkimus käsittelee pehmeitä taitoja työelämässä. Pehmeiden taitojen (engl. soft skills) merkitys työelämässä on kasvannut viime vuosina merkittävästi ja useat tutkimukset viittaavat siihen, että tämä trendi tulee vain voimistumaan tulevaisuudessa. Halusimme selvittää työuransa alussa olevien nuorten osaajien ajatuksia ja mielipiteitä pehmeiden taitojen merkityksestä työelämässä, sekä persoonallisuusarviointien hyödyntämisestä rekrytoinnissa. Kyselytutkimukseemme vastasi 1007 suomalaista ja ruotsalaista nuorta osaajaa.

 

Me Studentworkilla olemme vakuuttuneita siitä, että nuoret osaajat muovaavat yrityskulttuuria, kehittävät uusia toimintatapoja ja rakentavat tulevaisuuden työelämää. Uskomme, että tulevaisuuden yritysten menestys rakentuu nuorten osaajien mukanaan tuomalle osaamiselle ja innovaatioille.

Toteutamme vuosittain Nuoret osaajat työelämässä -tutkimuksen, jossa tutkitaan nuorten osaajien ajatuksia ja odotuksia työelämää kohtaan. Työelämäodotusten ymmärtäminen auttaa työnantajia valmistautumaan nuorten osaajien vastaanottamiseen heidän saapuessaan työelämään. Me haluamme, että nuorilla osaajilla on parhaat mahdollisuudet menestyä työssään.

 

Lataa raportti