Palvelut

Keskity asioihin, joilla on merkitystä kun rekrytoit ja kehität henkilöstöä. Rekrytoi alustamme kautta itse tai anna meidän hoitaa koko rekrytointi.

Ura

Löydä työnilo ja menestys avointen työpaikkojemme sekä urapalveluidemme avulla.

Insights

3 min read

Kesätyörekryt käyvät kuumimmillaan! Joko olette aloittaneet omanne?

By Erja Alanko, Head of Operations on 27 tammikuuta 2021

Kilpailu hyvistä kesätyöntekijöistä on selvästi lisääntynyt ja nuoret osaajat ovat yhä valveutuneempia kesätyöpaikaksi ei kelpuuteta ihan mitä vain. Intohimoiset nuoret osaajat ovat valmiit näyttämään kyntensä ja haluavat kesätyöpaikasta omaa osaamista kehittävää kokemusta. 

Kesätyörekrytoinnit käyvät jo kuumimmillaan. Kirjoitimme vuoden 2020 lopulla siitä, kuinka kesätyörekrytoinneissa nopeimmat rekrytoivat parhaat. Sen ajatuksen jaamme edelleen, mutta rohkaisemme niitä, jotka eivät ole vielä kesätyörekrytointeja aloittaneet – nyt viimeistään kannattaa aloittaa!

Topics: Työnantajille Kesätyö
5 min read

Rekrytoinnin trendit 2021

By Erja Alanko, Head of Operations on 18 tammikuuta 2021

Vuosi 2020 tulee jäämään historiaan koko maailmaa ravistelleen koronaviruksen vuotena. Pandemia on vaikuttanut lähes kaikkiin elämänalueisiin, ja erityisen suuri vaikutus sillä on ollut työelämään ja työntekoon. Epidemian aiheuttaman epävarmuuden johdosta monet yritykset joutuivat lomauttamaan tai irtisanomaan henkilöstöään ja toimistotyötä tekevät siirtyivät suurelta osin etätöihin. Vaikka pandemiaa ei ole vielä suinkaan selätetty, on ilmassa kuitenkin positiivisia merkkejä rokotusten alettua. Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi ihmisten työskentelytapoihin sekä työnantajien rekrytointikäytäntöihin, ja digitalisaatio etenee yrityksissä nyt entistä nopeammalla tahdilla. Seuraavassa luon katsauksen muuttuneeseen työelämään ja siihen, mitä uusi normaali tarkoittaa rekrytoinnin näkökulmasta.

Topics: Työnantajille Rekrytointi
1 min read

Kesätyörekrytoinneissa nopeat rekrytoivat parhaat

By Erja Alanko, Head of Operations on 04 joulukuuta 2020

Kilpailu hyvistä kesätyöntekijöistä on lisääntynyt, ja nuoret osaajat ovat yhä valveutuneempia - työpaikaksi ei kelpuuteta enää ihan mitä vain. Innokkaat nuoret osaajat ovat valmiita näyttämään kyntensä ja haluavat kesätyöpaikasta omaa osaamista kerryttävää kokemusta. Monet näkevät kesätyön mahdollisuutena tutustua yritykseen ja testata erilaisia työtehtäviä. Työnhakijat toivovat myös usein yrityksiltä mahdollisuutta jatkaa työskentelyä kesätyöpestin jälkeen. 

Kesätyönhakijat kiinnittävät rekrytointiprosessissa huomiota asioihin, kuten millainen maine työnantajalla on, minkälaisia työsuhde-etuja ja oppimismahdollisuuksia yritys tarjoaa sekä millaisia arvoja yritys noudattaa.

Topics: Työnantajille Kesätyö
2 min read

Kuinka kehittää pehmeitä taitoja?

By Erja Alanko, Head of Operations on 03 joulukuuta 2020

Pehmeiden taitojen merkitys työelämässä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Teknologinen kehitys, automatisaatio ja tekoäly korvaavat osan ihmisten teknisten taitojen tarpeesta, ja työnhaussa osaamisen tarve onkin alkanut yhä enemmän kääntyä pehmeiden taitojen suuntaan. Pehmeät taidot ovat yksilön henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka voidaan luokitella persoonallisuuden piirteiksi. Nämä yksilölliset ominaisuudet, kuten kommunikaatio, sopeutumiskyky ja luovuus, vaikuttavat vahvasti siihen, miten suoriudumme työssä ja toimimme yhteistyössä muiden kanssa. Voit lukea tarkemmin pehmeistä taidoista ja siitä, miten ne eroavat kovista taidoista blogikirjoituksestamme täältä. Pehmeät taidot ovat usein synnynnäisiä, luontaisia taitoja, mutta myös itsensä kehittämisen tuloksena syntyneitä. Olen koostanut viiden kohdan listan sinulle, joka haluat kehittää pehmeitä taitojasi ja varmistaa, että osaamisesi vastaa tulevaisuuden työelämän tarpeita ja vaatimuksia. 

Topics: Työnhakijoille Työnantajille soft skills
2 min read

Persoonallisuusarvioinnin hyödyntäminen haastattelussa

By Erja Alanko, Head of Operations on 26 marraskuuta 2020

Persoonallisuusarviointi on tehokas rekrytoinnin työkalu, joka auttaa muodostamaan kokonaisvaltaisemman kuvan ehdokkaista, lisää rekrytointiprosessin objektiivisuutta, sekä helpottaa ehdokkaiden vertailua keskenään. Voit lukea tarkemmin persoonallisuusarviointien hyödyistä aiemmasta blogikirjoituksestani täältä. Tässä kirjoituksessa paneudun siihen, miten persoonallisuusarvioinnin tuloksista tulisi keskustella ehdokkaan kanssa, ja kuinka arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää haastattelutilanteessa, jotta voidaan tunnistaa sopivin osaaja avoimeen työtehtävään. Alla on lyhyt tarkistuslista asioista, jotka on hyvä pitää mielessä persoonallisuusarviointeja hyödynnettäessä.

Topics: Työnantajille Rekrytointi psykometrinen arviointi
3 min read

Palkkaa potentiaalia, kouluta osaamista

By Erja Alanko, Head of Operations on 25 marraskuuta 2020

Uuden henkilöstön rekrytoinnissa yksi suurimpia haasteita on löytää ehdokkaita, jotka sopivat erinomaisesti yrityksen kulttuuriin, jakavat samat arvot ja ovat halukkaita jatkuvasti oppimaan uutta. Ehdokkaalla voi olla paljon substanssiosaamista ja hyvät tekniset taidot, mutta tämä ei vielä takaa menestystä työtehtävässä. Useimmiten virherekrytoinneissa ei olekaan lopulta kyse kovien taitojen puuttumisesta vaan tehtävän kannalta oikeanlaisten pehmeiden taitojen (engl. soft skills) puuttumisesta. On selvää, että ehdokkailla on oltava tietyt pohjataidot menestyäkseen roolissa, mutta työntekijöitä voi kehittää ja uusia taitoja voi aina opettaa. Oikeanlaista asennetta ja persoonallisuutta on sen sijaan hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta, opettaa.

 

Topics: Työnantajille Rekrytointi soft skills
2 min read

5 myyttiä psykometrisistä arvioinneista

By Erja Alanko, Head of Operations on 13 marraskuuta 2020

Psykometristen arviointien hyödyntäminen osana rekrytointiprosessia on noussut yhä suositummaksi. Arvioinnit herättävät tunteita puolesta ja vastaan, ja usein taustalla vaikuttaa se, että tarjonta erilaisista arvioinneista markkinoilla on melko kirjavaa. Suuri osa on erittäin laadukkaita ja tieteelliset kriteerit täyttäviä, mutta joukkoon mahtuu myös arviointeja, joiden tieteellinen tausta on täysin olematon, eikä niitä tulisi käyttää henkilövalintojen tueksi. Laadukkaat psykometriset arvioinnit tuovat tieteellistä tukea rekrytointiprosessiin, lisäävät prosessin objektiivisuutta sekä nostavat onnistuneiden rekrytointien määrää. Seuraavassa paneudun lähemmin yleisiin harhakäsityksiin, joita arviointeihin liittyy. 

Topics: Työnantajille psykometrinen arviointi
2 min read

5 syytä työnantajamielikuvan kehittämiseen

By Erja Alanko, Head of Operations on 10 marraskuuta 2020

Työnantajamielikuvan syntymiseen kytkeytyy suurempi vaikuttamisen sekä merkityksellisyyden näkökulma; esimerkiksi työntekijän kokemukset, vaikutus- ja kehittymismahdollisuudet. Merkityksellinen työnantajamielikuva syntyy kuitenkin vasta tekojen kautta – mitä meillä on ja miten me elämme arkeamme.

Topics: Työnantajille Työnantajamielikuva
2 min read

Persoonallisuus­arvioinnit rekrytoinnissa

By Erja Alanko, Head of Operations on 05 marraskuuta 2020

Uuden henkilön rekrytointi on aina merkittävä investointi yritykselle, ja tästä syystä laadukkaaseen rekrytointiprosessiin tulisi panostaa, jotta juuri oikeanlainen työntekijä löytyisi työtehtävään. Oikeanlainen osaaminen ja tietyt tehtävän vaatimat tekniset taidot ovat perusedellytys tehtävässä menestymiselle, mutta tämän lisäksi tulisi aina kartoittaa missä määrin ehdokkaan henkilökohtaiset ominaisuudet ja motivaatiotekijät vastaavat työtehtävässä vaadittavia ominaisuuksia. Persoonallisuusarviointi tuo tieteellistä tukea rekrytointiprosessiin ja auttaa kartoittamaan henkilön pehmeitä taitoja tarkasti. Persoonallisuusarviointi auttaa muodostamaan kokonaisvaltaisemman kuvan ehdokkaista, lisää rekrytointiprosessin objektiivisuutta, sekä helpottaa ehdokkaiden vertailua. Ohessa paneudun tarkemmin persoonallisuusarviointien hyötyihin rekrytointiprosessissa.

Topics: Työnantajille Rekrytointi soft skills psykometrinen arviointi