Palvelut

Keskity asioihin, joilla on merkitystä kun rekrytoit ja kehität henkilöstöä. Rekrytoi alustamme kautta itse tai anna meidän hoitaa koko rekrytointi.

Ura

Löydä työnilo ja menestys avointen työpaikkojemme sekä urapalveluidemme avulla.

Blogi

3 min read

The World without Data Professionals: Webinar wrap up

By Roope Rajala, Concept Lead on 25 toukokuuta 2021

We live in an age that is full of data. The amount of technology and data is enormous and it is part of everyone’s lives. However, there exists a huge talent shortage in data competence. Why is that? Why do we need data expertise and what would the world look like without data services? Why should your company be interested in resourcing data talents?

Watch the webinar  

Topics: Työnantajille accelerate
3 min read

The World without Cloud Professionals: Webinar wrap up

By Roope Rajala, Concept Lead on 17 toukokuuta 2021

We live in an age where the amount of technology and data is enormous. Cloud services are among the fastest-growing platforms that combine them both. However, there exists a huge Cloud talent shortage. Why is that?

In “ The World without Cloud Professionals” webinar Clevry’s Key Account Manager and Concept Lead Roope Rajala and Nordcloud’s COO Jan Kritz discuss cloud services and platforms as well as cloud talent resourcing.

Watch the webinar   

Topics: Työnantajille accelerate
1 min read

CEO Hannu Järvi, Ari Hovi: “Datavetoiset yritykset päihittävät kilpailijansa jokaisella osa-alueella”

By Roope Rajala, Concept Lead on 10 toukokuuta 2021

Tekoäly, koneoppiminen, ETL, SQL  - kaikki termejä jotka liittyvät dataan ja tulevat tulevaisuudessa koskettamaan suurta osaa yrityksistä tavalla tai toisella. Lopulta kaikki yritysten prosessit pyörivät datan ympärillä. Siksi yrityksissä tarvitaankin yhä enenevissä määrin osaajia, jotka ymmärtävät datan mahdollisuudet.

Topics: Työnantajille accelerate
1 min read

Jan Kritz, COO, Nordcloud: "Julkipilvi on tämän hetken kuumin teknologia eikä sen kysyntä ole millään mittarilla hiipumassa"

By Roope Rajala, Concept Lead on 23 huhtikuuta 2021

Julkipilven kysyntä on kasvanut niin voimakkaasti viime vuosina, että osaajista on suorastaan huutava pula. Pilviosaajat ovat tärkein elementti koko pilviteknologioiden ekosysteemissä. Nämä asiantuntijat kehittävät sekä konsultoivat pilvipalveluita ja auttavat asiakasta osaamaan ja hyödyntämään julkipilveä oman liiketoimintansa vauhdittamiseen.

"Accelerate Cloud -ohjelma on niille, jotka haluavat pysyä vauhdikkaasti ja koko ajan kehittyvän pilviteknologian aallonharjalla", linjaa Nordcloudin operatiivinen johtaja Jan Kritz.

Topics: Työnantajille accelerate
3 min read

Kesätyörekryt käyvät kuumimmillaan! Joko olette aloittaneet omanne?

By Erja Alanko, Head of Operations on 27 tammikuuta 2021

Kilpailu hyvistä kesätyöntekijöistä on selvästi lisääntynyt ja nuoret osaajat ovat yhä valveutuneempia kesätyöpaikaksi ei kelpuuteta ihan mitä vain. Intohimoiset nuoret osaajat ovat valmiit näyttämään kyntensä ja haluavat kesätyöpaikasta omaa osaamista kehittävää kokemusta. 

Kesätyörekrytoinnit käyvät jo kuumimmillaan. Kirjoitimme vuoden 2020 lopulla siitä, kuinka kesätyörekrytoinneissa nopeimmat rekrytoivat parhaat. Sen ajatuksen jaamme edelleen, mutta rohkaisemme niitä, jotka eivät ole vielä kesätyörekrytointeja aloittaneet – nyt viimeistään kannattaa aloittaa!

Topics: Työnantajille Kesätyö
5 min read

Rekrytoinnin trendit 2021

By Erja Alanko, Head of Operations on 18 tammikuuta 2021

Vuosi 2020 tulee jäämään historiaan koko maailmaa ravistelleen koronaviruksen vuotena. Pandemia on vaikuttanut lähes kaikkiin elämänalueisiin, ja erityisen suuri vaikutus sillä on ollut työelämään ja työntekoon. Epidemian aiheuttaman epävarmuuden johdosta monet yritykset joutuivat lomauttamaan tai irtisanomaan henkilöstöään ja toimistotyötä tekevät siirtyivät suurelta osin etätöihin. Vaikka pandemiaa ei ole vielä suinkaan selätetty, on ilmassa kuitenkin positiivisia merkkejä rokotusten alettua. Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi ihmisten työskentelytapoihin sekä työnantajien rekrytointikäytäntöihin, ja digitalisaatio etenee yrityksissä nyt entistä nopeammalla tahdilla. Seuraavassa luon katsauksen muuttuneeseen työelämään ja siihen, mitä uusi normaali tarkoittaa rekrytoinnin näkökulmasta.

Topics: Työnantajille Rekrytointi
2 min read

Työtyytyväisyys vuokratyössä - ja miten se saavutetaan

By Erja Alanko, Head of Operations on 17 joulukuuta 2020

Henkilöstövuokraus on yrityksille erinomainen keino vastata vaihteleviin henkilöstötarpeisiin nopeasti, joustavasti ja riskittömästi. Työntekijälle vuokratyö taas avaa monia mahdollisuuksia joustavaan työntekoon, ja se on loistava tapa kartuttaa kokemusta erilaisista työtehtävistä eri toimialoilta. Monille työntekijöille vuokratyö tarjoaa myös mahdollisuuden päästä haluamaansa yritykseen töihin ja jatkaa työssä vakituisena, joko konsulttina tai yrityksen sisäisenä työntekijänä. Vuokratyö nähdään kuitenkin usein suoraa työsuhdetta huonompana vaihtoehtona, ja vuokratyö herättääkin työnhakijoiden keskuudessa usein ristiriitaisia tunteita. Tämä johtuu kuitenkin suureksi osaksi erilaisista väärinkäsityksistä, joita henkilöstövuokraukseen liittyy. Clevryn tuore eNPS -luku kertoo myös aivan toista kieltä.

Topics: Työnhakijoille Henkilöstövuokraus
1 min read

Kesätyörekrytoinneissa nopeat rekrytoivat parhaat

By Erja Alanko, Head of Operations on 04 joulukuuta 2020

Kilpailu hyvistä kesätyöntekijöistä on lisääntynyt, ja nuoret osaajat ovat yhä valveutuneempia - työpaikaksi ei kelpuuteta enää ihan mitä vain. Innokkaat nuoret osaajat ovat valmiita näyttämään kyntensä ja haluavat kesätyöpaikasta omaa osaamista kerryttävää kokemusta. Monet näkevät kesätyön mahdollisuutena tutustua yritykseen ja testata erilaisia työtehtäviä. Työnhakijat toivovat myös usein yrityksiltä mahdollisuutta jatkaa työskentelyä kesätyöpestin jälkeen. 

Kesätyönhakijat kiinnittävät rekrytointiprosessissa huomiota asioihin, kuten millainen maine työnantajalla on, minkälaisia työsuhde-etuja ja oppimismahdollisuuksia yritys tarjoaa sekä millaisia arvoja yritys noudattaa.

Topics: Työnantajille Kesätyö
2 min read

Kuinka kehittää pehmeitä taitoja?

By Erja Alanko, Head of Operations on 03 joulukuuta 2020

Pehmeiden taitojen merkitys työelämässä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Teknologinen kehitys, automatisaatio ja tekoäly korvaavat osan ihmisten teknisten taitojen tarpeesta, ja työnhaussa osaamisen tarve onkin alkanut yhä enemmän kääntyä pehmeiden taitojen suuntaan. Pehmeät taidot ovat henkilökohtaisia kykyjä, taitoja tai toimintamalleja jotka kytkeytyvät yksilön persoonallisuuteen ja kognitiiviseen kyvykkyyteen. Nämä yksilölliset ominaisuudet, kuten kommunikaatio, sopeutumiskyky, luovuus ja kriittinen ajattelu, vaikuttavat vahvasti siihen, miten suoriudumme työssä ja toimimme yhteistyössä muiden kanssa. Voit lukea tarkemmin pehmeistä taidoista ja siitä, miten ne eroavat kovista taidoista blogikirjoituksestamme täältä. Pehmeät taidot ovat usein synnynnäisiä, luontaisia taitoja, mutta myös itsensä kehittämisen tuloksena syntyneitä. Olen koostanut viiden kohdan listan sinulle, joka haluat kehittää pehmeitä taitojasi ja varmistaa, että osaamisesi vastaa tulevaisuuden työelämän tarpeita ja vaatimuksia. 

Topics: Työnhakijoille Työnantajille soft skills