Våra roller

Våra roll-specifika kompetensramverk fokuserar på de soft skills som är avgörande för rollen.

Våra lösningar

Soft skills testning, rekrytering och utveckling. Fokusera på det väsentliga när du rekryterar och utvecklar från kandidatfiltrering till onboarding. Gör själv via vår plattform eller låt oss hjälpa er med en bit eller allt.

Karriär

Hitta din Joy at Work med hjälp av soft skills och våra gratis karriärverktyg. 
laptop-glow

Personlighetsformulär

Kandidatvänliga, anpassningsbara och kraftfulla personlighetsformulär

 

 

Personlighetsformulär för rekrytering och utveckling

Inom rekrytering används personlighetsförfrågningar för att bedöma kandidaternas profiler, däribland deras arbetssätt, vad som får de att bibehålla motivationen och deras problemlösningsförmåga. 

Vid testtillfället får kandidaterna läsa en rad påståenden som är relaterade till förväntade beteendemönster och motivationsfaktorer på arbetsplatsen. De får sedan besvara påståendena utifrån en skala där man antingen håller med eller inte håller med påståendet. 

Svaren används för att få fram en mångdimensionell bild av kandidatens personlighet i relation till tjänsten som söks. 

För att få en bättre förståelse av kandidaten i jämförelse med genomsnittet, jämförs  kandidatens testresultat med valbar normgrupp.

Ge dina kandidater en effektiviserad rekryteringsupplevelse

Clevry's test är utformade efter kandidatens behov. Vi tillämpar metoden "mobile first" inom psykometri, vilket ger kandidater friheten att utföra test var som helst i världen (med internetanslutning).

Tänk på att kandidater utbyter sina upplevelser med varandra, vilket innebär att en dålig rekryteringsprocess kan ha förödande konsekvenser för ditt varumärke.

PERSONLIGHETSFORMULÄR FÖR REKRYTERING OCH UTVECKLING

Spara tid, pengar och rekryteringsresurser. Ta fram tydlig information om ROI

Genom att vara bättre informerad om kandidaternas önskemål, behov och drivkrafter kan rekryterare ta bättre anställningsbeslut och förse HR-avdelningen med konkret information om avkastning på investering.

PERSONLIGHETSFORMULÄR FÖR REKRYTERING OCH UTVECKLING

Bygg dina egna test på fem minuter

Använd vårt användarvänliga förfrågningsverktyg och ta smidigt fram din egen personlighetsförfrågning som passar ihop med företagets värderingar.

Kandidatvänliga, anpassningsbara och kraftfulla personlighetsformulär

Välj bland ett brett urval av personlighetsdrag

Anpassa dina personlighetsförfrågningar genom att kombinera fritt bland våra 46 personlighetsdrag och få fram individuella rapporter.

Personlighetsförfrågningar

Värdefull information om varje kandidat

Få fram information om kandidaternas grundläggande drivkrafter och anpassa din anställnings- och utvecklingsprocess till individuella behov.

Värdefull information om varje kandidat
 

Våra Personlighetsrapporter

Få tillgång till information om kandidaternas egenskaper och preferenser i arbetslivet. 

Clevry's personlighetsformulär innehåller en uppsättning av olika rapporter som ger dig möjligheten att grundligt utforska kandidatens personlighetprofil. 

Vår uppsättning av rapporter erbjuder lösningar till rekryterings-, urvals- och utvecklingsändamål. De ger en djupgående kartläggning av individens personlighetsprofil och ger dig en värdefull inblick i deras tendenser och preferenser i arbetslivet. Ladda ner exempel på rapporter.

INSIGHTS REPORT

Insights är en av våra mest populära rapporter och erbjuder en övergripande kartläggning av de viktigaste punkterna i individens personlighetsprofil. 

Rapporten presenterar individens sannolika reaktioner på andra människor, uppgifter, krav, belöningar and företagskulturen.

Insights Report Cover Image

Urvalsrapport

Urvalsrapporten ger information om i vilken mån individens kandidatprofil passar till en specifik tjänst.

Selection Report Cover Image

Intervjurapport

Erbjuder ett urval av anpassade personlighetsbaserade intervjufrågor.

Interviewer cover image

Personlig Feedbackrapport

Omfattande personlighetsrapport, beskriven på ett neutralt sätt. Denna rapport kan automatiseras för att skickas till kandidaten som värdefull feedback.

Personal Feedback Report Cover Image

Säljrapport

Rapportern är uppdelad i säljprocessens olika skeden och ger en inblick i hur individen antagligen presterar i en säljroll och dess olika skeden.

Coast Sales Report Image

Onboardingrapport

En styrkebaserad rapport åt närmaste chefer som innehåller värdefulla råd och insikter för att leda och utveckla nyanställda.

Onboarding cover image

Teamrapport

Utforskning av individens arbetsstil och styrkor inom ramen av teamarbete.

Team Strengths Report Image

Ledarskapsrapport

Inblick i den individuella ledarskapsstilen och potentialen att anta en ledarskapsroll.

Leadership Report Cover Image

BOKA EN DEMO